Florida-Vakantie.nl

Disclaimer & Copyright

Disclaimer

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie. De gegevens zijn zorgvuldig samengesteld, doch Florida-Vakantie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze gegevens. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Op alle informatie rust copyright en de intellectuele eigendomsrechten op de gegevens berusten bij Florida-Vakantie.nl en/of derden die Florida-Vakantie.nl toestemming gegeven hebben hun materialen te publiceren. Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Florida-Vakantie.nl is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden, beschikbaar te stellen op een netwerk of op andere wijze te (her)verspreiden. Het is niet toegestaan deze site te framen.