Florida-Vakantie.nl

Orkanen in Florida

Orkaan FloridaOndanks het heerlijke klimaat van Florida krijgt de staat bijna elk jaar wel te maken met één of meerdere orkanen, oftewel hurricanes. Een orkaan kan behoorlijk huishouden. In 2004 bijvoorbeeld vielen er 40 doden en werd er een spoor van vernieling achtergelaten door de orkanen. En in 2005 hebben de orkanen Wilma en Katarina zowel in Florida als elders in de Verenigde Staten hard toegeslagen.


Wat is een orkaan?

Een orkaan is een groot, ronddraaiend systeem van wolken, wind en onweer. Een orkaan haalt zijn energie voornamelijk uit condensatie die voor komt boven warm zeewater. Boven land neemt de kracht van een orkaan daarom snel af.

Orkanen beginnen vaak als een tropische depressie. Zo'n tropische depressie kent maximale windsnelheden tot 62 km per uur en kan uitgroeien in een tropische storm met maximale windsnelheden van 62-119 km per uur. Als een tropische storm eenmaal orkaanintensiteit bereikt, dan worden de stormen ingedeeld aan de hand van de orkaanschaal van Saffir-Simpson. Deze schaal kent 5 categorien oplopend in intensiteit:

  • Categorie 1: max. windsnelheid: 119-153 km per uur.
  • Categorie 2: max. windsnelheid: 154-177 km per uur.
  • Categorie 3: max. windsnelheid: 178-209 km per uur.
  • Categorie 4: max. windsnelheid: 210-249 km per uur.
  • Categorie 5: max. windsnelheid: hoger dan 250 km per uur.

Een orkaan kan zijn verwoestende schade aanrichten op 4 manieren: hoge windsnelheden, stormvloed, zware regenval en tornadoes (wervelwinden). Bij orkaan Katrina en Andrew was overduidelijk hoe groot de gevolgen van een krachtige orkaan kunnen zijn.

Gelukkig ziet men orkanen tegenwoordig al vrij vroeg aankomen, zodat er voldoende tijd is om voor te bereiden. Op televisie en via de radio kunnen de meest actuele voorspellingen gevolgd worden. Op internet blijf je het beste op de hoogte aan de hand van het officiele National Hurricane Center.

Orkaanseizoen Florida

Florida kent een officieel orkaanseizoen ("Hurricane Season") wat loopt van 1 juni tot 30 november. Gedurende deze periode vormen zich de meeste stormen in de Atlantische oceaan. Wereldwijd is de kans op een orkaan het grootst tegen het einde van de zomer. De temperatuursverschillen tussen zeewater en lucht zijn dan namelijk het grootst.

Tijdens een gemiddeld orkaanseizoen ontstaan er ongeveer 10 tropische stormen die ieder een naam krijgen. Van deze 10 ontpoppen zich er 6 tot een orkaan en 2-3 groeien uit tot zware orkanen (categorie 3 of hoger).

Evacuatie

Orkaan Florida Evacuation routeMocht er een storm naderen, dan wordt het publiek op twee verschillende manieren gewaarschuwd. Er kan een Hurricane Watch worden uitgevaardigd; dit houdt in dat een orkaan een bepaald gebied binnen 24-36 uur kan raken. Er kan ook een Hurricane Warning voor een bepaalde regio worden uitgeroepen. Een Hurricane Warning kan gepaard gaan met een verplichte evacuatie (mandatory evacuation). Bij een verplichte evacuatie verlaat men het gebied wat bedreigd wordt. Hiertoe is een speciale "evacuation route" ontwikkeld. Dit is een route langs de snelwegen die het snelst leidt naar een veilige grote stad. Indien er geen tijd meer is om te evacueren gaat men naar een "evacuation shelter" waar geschuild kan worden voor een orkaan.